Zajęcia projektowe odbywaly się w roku szkolnym 2016-2017. Uczestnikami tych zajęć byli uczniowie klas piątych. Na zajęciach kulinarnych uczniowie poznawali zasady zdrowego odżywiania oraz wykorzystywali je w praktyce. W ramach zajęć z ekologii odbyła się wycieczka do oczyszczalni ścieków oraz na gminne wysypisko śmieci. Na zajęciach uczniowie brali również udział w wycieczce do lasu, parku i do sadu w ramach tych wycieczek uczniowie prowadzili obserwacje zmian w przyrodzie. Dużą frajdą było dla nich mierzenie prędkości przeplywu rzeki, prędkości wiatru.

Joanna Bieniek